Maroom

Maroom

قصيدة عن الفروقات واللجنة

الصيلد

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
القهر والليل في جنبيّ يعتلج ***والقول والحُلم بالأفعال يستتر
القول يدخل بالأسماع منسكباً***يروي عقولا من الأخبار تنبهر
الحلم طيف جميل ليس يسعفه***إلا جوانح صدر مسّه الضجر​
 
أعلى