Maroom Maroom

المستوى يالربع00000

الهكتار

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
يالربع من يبشرنا وله بشاره000000000 جيب جديد من طوكيو مقره
ماناشه السواق وافي الغماره0000000 0 يسج به الرجل وياخذلها فره
جتنا علوم(ن) وعليهن غباره000000000 قمت أجر الصوت جره وجره
الحميدي حاجتكم عند الوزاره000000000والعبيد عزالله ساكن بالمجره
يالربع صارت علينا معاره00000000000يالربع هاتوه بخيره وشره
 
أعلى